EQUIPAGE IN BALANCE


Centreret Ridning ( CR)...?

Hvad er Centreret Ridning®..?!

Disse teknikker er ikke en retning indenfor ridning, - men teknikker, som kan bruges af alle - uanset hvilken retning, du befinder dig i i ridesporten.

Det er for dig, der rider dressur, spring, military, distance, jagt, western, islændere, skovtur eller... eller... Derfor kan du implementere dem der, hvor det giver mening for dig.

Sally Swift, som er stifteren bag Centreret Ridning ®, ønskede for alle omkring heste, at kunne drage fordel af disse teknikker for at forfine kommunikationen mellem hest og rytter, så disse kune vokse sammen i bevidsthed og med succes. 

Sally selv led af både Polio og og kendte derfor alt til fysiske begrænsninger og udfordringer.

Sally valgte at se efter muligheder frem for begrænsninger og fandt værktøjer indenfor eks. både kampsport og dans og udviklede disse teknikker, som hun sammensatte gennem visuelle billeder og det kinestætiske, -  og nu virker til glæde for mange verden over. 


Centret Ridning® findes i mange lande udover USA, - du er velkommen til at læse mere på hjemmesiden:

www.Centeredriding.org

Hvad er teorien bag..?!

'Det, du gerne vil mærke gennem din hest,               - skal du kunne mærke i dig selv'

Derfor er der fokus på forskellige basispunkter for rytterkroppen, som har stor betydning for balancen og den naturlige tonus i kroppen for både hest og rytter.

Her kan eks. nævnes:

  • Bløde øjne - såfremt du eks. stirrer/kigger ned, blokerer det din vejrtrækning
  • Vejrtrækning - såfremt den er kort, hurtig - eller du måske holder vejret, skaber det stress i din krop, mentalt såvel som fysisk
  • Byggeklodser - såfremt du ikke er lige i din overkrop, er du ikke i balance
  • Centrering - såfremt du ikke er centreret, vil der ikke være noget stabilt fundament for balancen etc.
  • Grounding - såfremt du ikke er groundet, vil din centrering og vejrtrækning være blokeret
  • Klar intention - såfremt du ikke er tydelig bevidst omkring, hvad du vil eller gør, skaber det en usikkerhed mellem dig og din hest

Såfremt du gerne vil vide mere omkring Centreret Ridning®, kan det klart anbefales at læse bogen 'Centreret Ridning' af Sally Swift, som du bl.a. kan købe i butikken her på Møllevang. Bogen er på dansk, med mange gode illustrationer og billeder og koster kr. 367,-

 

 

Hvilke krav sættes der til en CR-instruktør..?

Fra USA, hvor organisationen CR har hovedsæde, er der fastlagt forskellige kriterier for hvilke krav, man skal opfylde for at være CR instruktør.

Efter bestået CR-instruktør kursus, sættes et langt forløb igang, hvor man skal deltage min. hvert andet år i en UpDate for at kunne fastholde sin Certificering som instruktør.

Her vurderes evnen til at undervise, modtage undervisning samt håndtering af heste og ryttere med forskellige udfordringer.

Ligeledes vurderes instruktørens egen udvikling fra gang til gang, ligesom man opfordres til at vise interesse og ønske om at dygtiggøre sig indenfor forskellige emner, som vedrører heste eller ryttere. Det kunne eks. være træning af kroppen, rideundervisning etc.

Disse aktiviteteter skal eks. dokumenteres og indsendes til hovedkontoret sammen med to anbefalinger fra to forskellige instruktører - med deltagelse på min. 3 updates, såfremt man har ønske om at videreudvikle sig indenfor CR - regi. 

Dette for at fastholde en høj kvalitet indenfor CR samt fremme den positive og videre udvikling af instruktørens egen rygsæk ,- til glæde for andre heste og ryttere.~ Equipage in Balance/ v. Claudette Holm, Møllevej 7, 6920 Videbæk / Mobil: + 45 20 74 40 42 ~