EQUIPAGE IN BALANCE


Horse In Balance ~ Kropsterapi

Hestens fysiske og muskulære trivsel og balance er påvirket af forskellige faktorer, - derfor skal kroppen altid ses som en helhed.  

Hesten er verdens største atlet, som skal tilpasse sig de forventninger, som der stilles i forskelligt omfang.

Ubalancer i kroppen kan skyldes såvel fysiske som mentale blokeringer,- derfor er det vigtigt at finde årsagen hertil. Såfremt hestens udstyr ikke er tilpasset hesten og dens udvikling og muskulatur, kan dette være begrænsende faktorer, som kan kompenseres vidt for i kroppen. Manglende eller forkert muskelsætning, uens slid på hove - og tænder, vidner om en krop, der ikke er i balance fysisk.

Hestens nervesystem påvirkes som vores både mentalt og fysisk. I og med hesten er et  byttedyr, har den et meget veludviklet nervesystem. Derfor kan hesten udadtil virke afspændt, fordi den accepterer en tilstand, men fysisk vil den eks. ikke være afspændt omkring Diaphragma (vejrtrækningsmusklen), nervesystemet, organsystemet og blodsystemet. Såfremt nervessystemet ikke er afbalanceret, vil det altid påvirke organer/ fordøjelsessystemet, bindevæv, muskulatur og led negativt. 

Denne stressede tilstand vil herefter påvirke hestens udnyttelse af foderet (og div. tilskudsprodukter) og ikke give organsystemet mulighed for at udnytte foderet optimalt. Denne blokering i organsystemet, kan igen nedsætte eks. hovvækst, da næringsstofferne hertil ikke er blevet udnyttet som ønsket. 

                                                                            Derfor er det så vigtigt ikke kun symptombehandle, men se det store billede - finde årsagen!                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            Velkommen til min værktøjskasse ...!Hvad kan du forvente...?!


Jeg blev uddannet exam. hestemassør i 2002 og har haft flere tusinde heste mellem hænderne siden. Gennem årene har jeg videreuddannet mig, så jeg i dag kan tilbyde en vifte af muligheder.

Ved at kombinere forskellige behandlingsformer er det derfor muligt at skræddersy netop den behandling, din hest har brug for..! 

Da heste er byttedyr og derfor meget sensitive, - og ligesom mennesker reagerer på smerte og ubehag ved at spænde op, er det vigtigt for mig som behandler, at hesten kan 'være tilstede' i behandlingen. Derfor benytter jeg mig i særdeleshed af blide teknikker og ikke mindst i dialog med hesten gennem Calming Signals, som er hestens egen 'kommunikationsvej' gennem sit nervesystem, hvilket jeg finder yderst vigtigt at respektere og inddrage i behandlingen, da kroppen og hesten oftest er i stand til at rebalancere sig selv på et dybere plan på denne måde.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at supplere behandlingen med Laser eller Magnetterapi, - afhængig af hvilken problematik, der er tale om i forhold til hurtigere restitution af muskulaturen.

Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i en samtale omkring hestens historie, da denne kan være med til at afklare, hvilke mønstre hesten har med sig. Inden behandlingens start vil en bevægeanalyse skabe grundlag for det mønster, hesten viser på dagen. Herefter testes stress-punkter, reflekser etc. for at kunne opspore, hvor kroppen 'larmer' mest, hvorefter behandlingen skræddersyes  med udgangspunkt i netop de problematikker, din hest har. 

Som afslutning på behandlingen er det ikke mindst vigtigt at opspore det/ de pågældende problemer, der har forårsaget evt.blokeringer, så de ikke kommer igen - og for at undgå symptombehandling. 

Antallet af behandlinger er individuelle afhængig af problematikken, - ofte er to behandlinger nok. 

Der skrives afslutningsvis altid en journal på hesten, som kan være nyttig i andre sammenhænge. Nogle gange skal andre fagfolk på banen - eks. dyrlæger, kiropraktorer, sadelmagere, beslagssmede/ trimmere, som jeg har et godt samarbejde med.

Hvordan kan du selv forebygge..?!


Hesten er vores største atlet med omkring 700 muskler. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på flere faktorer for at hesten kan honorere de krav, vi sætter til den. Det være sig både, hvad angår opstaldning, fodring, udstyr samt brug af hesten.

Foldtid er ofte undervurderet. Husk hesten er er skabt til bevægelse, - prioritér derfor at din hest kan bevæge sig på store arealer mange timer dagligt.

Udstyret skal altid være tilpasset hesten.

En eks. for smal eller bred sadel kan give muskelatrofi (muskelsvind) eller trykninger - og dermed ondt i ryggen, - ligesom det er vigtigt, sadlen er i balance og ikke for lang og ligger henover lændehvirvlerne.

Trensen skal være tilpasset med plads til ansigstnerver, ligesom det er vigtigt at næsebåndet ikke strammes mere end der kan ligge 2 fingre på højkant mellem næsebånd og næseryggen, - det giver hesten mulighed for at forløse de spændinger, der kan opstå i kæbeleddet og nakken ved at åbne munden. Hvis hesten åbner munden, - vær derfor nysgerrig for, hvad årsagen kan være.

Biddet skal tilpasses hestens mund, - her kan dyrlæger ofte være behjælpelige med at se, hvilket bid, der passer netop til din hest. Spørg næste gang, din hest skal have tjekket tænder.

Vær opmærksom, såfremt din hest bruger dækkken, - her er det meget vigtigt, at dækkenet undgår at begrænse hestens bevægelighed/ eller giver trykninger, da hesten ofte har det samme dækken på mange timer i træk.

Korrekt fodring er et helt kapitel for sig selv, - det er her vigtigt, at hestens behov dækkes med grovfoder (hø/wrap  - 1½ -2 kg/100kg hest) af god kvalitet med max. tyggetid for at forebygge mavesår, vitaminer/mineraler samt imødekomme særlige behov, der måtte opstå, ex. omkring pelsskifte.

Ved brug af hesten er det vigtigt at prioritere at skridte hesten ordentlig varm, gerne min. 10 minutter for helt lange tøjler, da hesten herved har mulighed for at strække sin overlinje - ligeledes når rideturen er slut, bør der skridtes af for lange tøjler igen i min. 10 min.  - og helt indtil hesten ikke puster mere. Dette for at få ilt nok til muskulaturen gennem bevægelse, hvorved du undgår denne syrer til og giver spændinger. Læg også gerne mange skridt-intervaller ind i din træning/ridning, for at variere belastningen af muskulaturen, så du derved er med til at holde din hest stærk og motiveret til det, du gerne vil bruge den til..!

Massage/ behandling for hvem? 


Jeg har endnu ikke mødt en hest/pony, der ikke nød godt af at få en massage eller behandling.

Der er dog forskellige årsager til at vælge at give sin hest en behandling. 

Jeg behandler både heste, som konkurrerer på højt plan, - heste, der er i daglig ridning og heste, der bliver redet/brugt et par gange om ugen eller måneden. 

Det giver god mening at få sin hest behandlet ca. hver 6 - 8 uge, såfremt den er i daglig ridning og skal præstere under ridningen.

Dette for at vide, hesten er i stand til muskulært at honorere de krav, du stiller til den - gennem behandlingen ses tydeligt, hvor hestens svagheder er pt. og dermed også hvilke øvelser, det kan give mening at træne i forhold til at styrke hesten yderligere. Ydermere sikres det gennem jævne behandlinger, at hesten kan trænes uden blokeringer og begrænsninger rent fysisk. 

Også de heste, der ' ikke kan lide at blive nusset' har meget gavn af massage/behandlinger. Disse heste har erfaringsmæssigt ofte lukket kropsbevidstheden ned på lavt blus for at passe på sig selv. Det kan være den dominante hest i flokken ligesåvel som den, der rangerer lavest i flokken.

Gennem den første behandling vil disse heste ofte begynde med at give slip på de traumer, der har sat kroppen i denne position og forløse de spændinger, der er årsagen hertil. Dog skal forventes flere behandlinger for at rebalancere kroppen helt, da dette mønster kan sætte sig dybt - og jo har haft til formål at passe på hesten, omend det ikke har været et hensigtsmæssigt mønster.

Det er ALTID vigtigt at lægge mærke til, hvorvidt hesten ændrer adfærd, da dette altid har en årsag. 

Andre årsager kan du læse meget mere om ved at klikke her, ligesom du kan læse om, hvornår det er gavnligt for hesten af få behandling, - hvornår hesten ikke må behandles - og hvordan det foregår rent praktisk.

Husk:

Behandling aldrig kan erstatte nødvendigt dyrlægebesøg

 

 ~ Equipage in Balance/ v. Claudette Holm, Møllevej 7, 6920 Videbæk / Mobil: + 45 20 74 40 42 ~