EQUIPAGE IN BALANCE


Møllevang

Med udgangspunkt i hestens naturlige element, naturen - har vi her på stedet valgt at anlægge folde, som stimulerer det hesten er skabt til, - nemlig bevægelse. Derfor er størstedelen af hestene i løsdrift, hvor hestene dagen og natten lang, - selv kan bestemme, hvorvidt de gerne vil være ude eller inde.

Foldene udvikler vi til stadighed på og har indtil videre anlagt med bakker, grøfter, træer, forskelligt underlag eks. flis og sten for at stimulere hestens muskler og hovenes nervebaner og balancecentre. Vi har valgt Pegasus sikkerhedshegn fra PIT hegn, - og har 3 tråde, for at undgå andre dyr på markerne - og så sikrer vi heste og ponyer bliver, hvor de skal. Alle folde er med runde hjørner, så en uheldig hest kan undgå at blive klemt af andre i et hjørne.

Vi har både vandrefold samt græsmarker, som er udlagt med lav-fruktan græsser og derfor ikke indeholder meget sukker. Græsset tager vi slet af til eget hø/wrap, - 2 mindre marker får hestene lov til at afgræsse i løbet af sommermånederne - og bruges til afveksling som luftefold om vinteren. Vandrefolden er anlagt med flere høstationer, som står på et større underlag af assorterede grisespalter, for at imødekomme eks. mudder om efterår/vintermånederne. 

Foderet er hovedsageligt godt grovfoder i form af hø-wrap, med stort indhold af protein og lavt indhold af sukker. Dette for at styrke hestenes mave-tarm system, da hesten er udviklet til at spise dagen lang, da den producerer mavesyre hele tiden og derfor har brug for store mængder spyt til at skabe balance mellem syre/base. Dertil får hestene en mineral/ vitaminblanding, ViVet fra VetCur, som modsvarer hestenes naturlige behov efter danske forhold. Såfremt hestene har brug for yderligere tilskud suppleres med produkter, som er lave på stivelse og sukker, men rige på fedt og energi. Her bruger jeg eks. Metafiber samt LinoCrunch fra Dangro.

Stalden er tegnet udfra de eksisterende staldbygninger og herefter indrettet efter de nye regler i Hesteloven. 

Løsdriften er på m² og bruges af pt. 8 heste og ponyer. Hestene fodres her dagligt med krybbefoder/ vitamin/mineraler. Frostsikre vandkopper sørger for frisk vand døgnet rundt. Underlaget er grundlæggende tørv i bunden med pilestrø øverst. Begge binder ammoniak og er fordelagtige at bruge i forhold til at holde underlaget sundt for hovene, især gennem vinteren. Det giver en sparsom mødding og lugter ikke. Her muges ud dagligt. Hestene har mulighed for at tygge lidt halm her, ligesom det også er muligt at gå på opdagelse i krybber med forskellige urter og tilskud, eks. tang, hyben etc. samt tage for sig af to forskellige sliksten. Der er ligeledes 2 bokse i stalden, som kan anvendes til træningsheste, folebokse eller sygebokse.

Der er 3 striglepladser i stalden, udover et vandspiltov og solarie.

Ridebanen udenfor stalden er 20 x 40m og anlagt med ASground (Posner) toplag, hvorunder der er gennemdrænet og stampet op med brokker og stabilgrus. Det har givet en fantastisk bane, som er veldrænet og god at ride i. Toplaget er med til at styrke hestenes proprioceptoriske muskulatur, da den er elastisk og fjedrende at bevæge sig på. Den tåler frost om vinteren og støver ikke om sommeren, - og kan derfor benyttes året rundt.

 ~ Equipage in Balance/ v. Claudette Holm, Møllevej 7, 6920 Videbæk / Mobil: + 45 20 74 40 42 ~